SMART là gì và hiểu đúng về SMART chuẩn Mỹ mới nhất hiện nay. Việc LMTCĐ (Lập mục tiêu SMART – Thiết lập mục tiêu cá nhân) vô cùng quan trọng , hãy tưởng tượng khi chúng ta còn là con tinh trùng bé nhỏ thì tất cả đều có […]

Lập mục tiêu SMART – Thiết lập mục tiêu cá ...


“Khách hàng thích xem hàng hơn là đọc hàng”…Bạn cần viết làm 1 video viral cho doanh nghiệp mình hay chỉ đơn thuần để phục vụ cho mục đích bán hàng? Hay để viral thương hiệu. Nhưng chưa biết cách phải làm theo 1 bố cục như thế nào? Dù […]

ĐƠN GIẢN VỚI 4 BƯỚC LÀM VIDEO VIRAL CỰC CHẤT ...


Đây là 4 mô hình xây dựng cấu trúc thương hiệu ngoài ra cấu trúc thương hiệu thứ 5 là Hybrid tức là lưỡng tính kết hợp giữa các cấu trúc khác nhau   Mô hình Branded house:  – Là gì? Có tý giống nhau, nhìn cái nhận ra ngay […]

Cấu trúc thương hiệu – 5 Mô hình cấu trúc ...